Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PuzzleSight

Welkom op hetdigitale puzzelplatform PuzzleSight B.V. Deze is gevestigd te 1016 BP Amsterdam aan de Herengracht 16 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63350955. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die PuzzleSight aanbiedt. PuzzleSight behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van PuzzleSight stemt u in met de algemene voorwaarden.

Klik op de pijl hieronder om de algemene voorwaarden te lezen.

Dienst

PuzzleSight biedt puzzels aan via haar website en andere digitale en niet-digitale kanalen (de “Dienst”). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een abonnement afsluit, en zij die een abonnement hebben. Als abonnee krijgt u onbeperkt toegang tot de Dienst. Niet-abonnees kunnen de content alleen zien als abonnees deze met hen delen.

Abonnement

Via de website kunt u een abonnement aanvragen en krijgt u volledige toegang tot de Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw inloggegevens. Als u uw gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op uw account, laat het dan direct weten.

Toegangscode

Na de aanvraag van een abonnement kunt u met een zelfgekozen wachtwoord inloggen. Het abonnement is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. PuzzleSight heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling

Bij de aanvrage krijgt u de keuze om of een onbeperkt abonnement te nemen dan wel een eenmalig maandabonnement of kwartaalabonnement. Bij een onbeperkt abonnement wordt het bedrag maandelijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Bij een eenmalig abonnement betaalt u de abonnementsprijs vooraf met iDeal via de online betaalservice.

PuzzleSight heeft het recht om de abonnementsprijs te wijzigen en zal van dit eventuele voornemen de abonnees hierover ruim tevoren op de hoogte stellen.

Duur en beëindiging

Het onbeperkte abonnement wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. U kunt uw abonnement op ieder gewenst moment opzeggen door een e-mail te sturen naar [Welk adres hier]. Het abonnement wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd. Een maandperiode loopt van de dag dat u abonnee bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. PuzzleSight heeft het recht het abonnement te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat u niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst.

Aansprakelijkheid

PuzzleSight is niet aansprakelijk voor enige schade die u als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van PuzzleSight. U bent ook aansprakelijk voor uw eigen apparatuur en internetaansluitingen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PuzzleSight niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wilt u een puzzel overnemen of aankopen? Neem dan contact op via de contactpagina.

Klachtenregeling

We doen onze uiterste best onze abonnees tevreden te stellen. Mocht u een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuurt u uw klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Uw klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PuzzleSight verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het abonnement en de puzzels mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. PuzzleSight zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u hiermee nadrukkelijk akkoord bent gegaan.

Persoonsgegevens

Als u een abonnement aanvraagt, dient u uw naam en e-mailadres te verstrekken. PuzzleSight gebruikt uw e-mailadres slechts voor het versturen van haar nieuwsbrief, om te informeren over de Dienst en om de Dienst toegankelijk te maken. We verzamelen ook informatie over uw computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Dienst te verbeteren.